Preek van Pastoor Schilder
Voorbede

Voor onze heilige Moeder de Kerk, dat zij het evangelie helder verkondigt en velen mag bewegen tot geloof, hoop en liefde.
Laat ons bidden.

Voor de leiders van de wereld, dat zij hun kracht vinden in broederschap en vooruitgang en niet in geweld en angst.
Laat ons bidden.

Voor hen die vastzitten in boosheid om wat hen is aangedaan, dat zij de weg mogen zien die Christus wijst en weer gelukkig worden.
Laat ons bidden.

Om zegen over de veertigdagentijd, dat wij groeien in liefde tot God en de naaste.
Laat ons bidden.