Preek van Pastoor Schilder

18e zondag door het jaar

'Stuur het volk weg', zeiden de leerlingen tegen Jezus. 'Stuur het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen.' Ze verbleven in de heuvels rond het meer van Galilea, op een eenzame plek. Dus was het begrijpelijk wat de leerlingen voorstelden. Heel begrijpelijk. En wat wás het verstandig. Heel verstandig. Maar wat was het ook een belediging voor onze Heer. Een grote belediging...

Christus gaf alles wat Hij had voor het heil van de mensen: zijn woorden, zijn krachten en ook zijn vrije tijd. Eigenlijk had de Heer alleen willen zijn, maar toen hij de mensenmassa zag, kreeg Hij medelijden. En Hij ging verder. Verder met heil en genezing brengen, tot aan de avond. Als dan de avond valt, vinden de leerlingen dat Jezus de mensen moet wegsturen. Ze moeten eten, ze moeten rusten. We hebben de afgelopen week de gedachtenis van de H. Martha gevierd. Daar zagen we iets soortgelijks. Martha maakte zich boos omdat haar zus Maria niet meehielp bij de maaltijd voor Jezus. Maar Jezus sprak: 'Martha, Martha. Wat maak je je toch bezorgd en druk om veel dingen. Één ding slechts is belangrijk. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden.' Woorden vol wijsheid. Niemand werd beledigd, maar iedereen begreep de boodschap.

En zo ook de leerlingen. Jezus had veel meer zorg voor de mensen dan zij. En toch vinden zij dat Jezus moet doen wat in hun ogen verstandig is. Is het nu anders? Hebben we niet gezien in de coronacrisis dat herders de mensen weg wilden houden bij Jezus, omdat het even niet veilig was, niet verstandig, om te komen? Broeders en zusters, er zijn vele taken en ambten in de Kerk. Maar uiteindelijk is de ware christen niet degene die Christus zegt wat Hij moet doen, maar degene die wil doen wat Christus zegt. Dat geldt zowel voor priesters en bisschoppen als voor gelovigen. O zo makkelijk weten wij beter wat Jezus zou moeten doen, maar o wee als de beproeving komt. Dan weten we het niet meer. En dan gaan we tot Hem bidden. Zo beledigen wij de Heer, zoals eens de leerlingen in Galilea. We vertrouwen Hem onvoldoende en lezen Hem onbewust de les, verstandig als we zijn...

Wat geeft het als mensen een beetje honger hebben, wanneer zij het levend Brood mogen eten? Wat geeft het als mensen ziek kunnen worden, wanneer zij de Geneesheer van ziel en lichaam bij zich hebben? Wat geeft het als mensen wat armer worden, wanneer zij de Rijkdom van Christus hebben leren kennen? Niets! Helemaal niets. Want, zoals St. Paulus zegt: 'De liefde van Christus gaat alles te boven.' Toen en nu. In de mate dat wij dat herontdekken, zal het evangelie weer kleur krijgen.
Amen.
Voorbede

Bidden we voor de herders van de Kerk, dat zij Christus als het levende Brood uitdelen aan de mensen.
Laat ons bidden.

Voor de wereldse leiders, dat zij doen wat zij kunnen om honger en gebrek te voorkomen opdat mensen leven in voorspoed en vrede.
Laat ons bidden.

Voor hen die lijden onder een eetstoornis, dat hun lichaam zich herstelt en hun hart gevoed wordt, door het levende Brood van Christus.
Laat ons bidden.

Voor de jongeren die Christus niet hebben leren kennen, dat zij Hem mogen ontmoeten door het voorbeeld van echte christenen.
Laat ons bidden.

Voor onze medeparochianen die op vakantie zijn. Dat zij ook tijd nemen voor stilte en gebed om geestelijk op krachten te komen.
Laat ons bidden.