Preek van Pastoor Schilder

1e zondag van de Advent

Ad te levavi animam meam. Tot U heb ik mijn ziel verheven. Met deze woorden begint de Adventsliturgie. Zo begint de kerk al eeuwen lang. Ad te levavi. We verheffen in de Advent onze ziel tot God.

Onze ziel kan niet letterlijk omhoog gaan of omlaag. Dat is meer iets voor het lichaam. Bijvoorbeeld als we 's morgens opstaan. Dan verheffen we ons lichaam. Jezus lijkt in het evangelie te zeggen dat we maar beter niet kunnen slapen. Niet 's avonds laat, niet midden in de nacht, niet bij het hanengekraai of 's morgens vroeg, want de heer des huizes kan terugkomen. De heer des huizes, dat is Hij zelf, op het einde der tijden.

Maar hoe kan dat? Niet slapen? Slapen is belangrijk voor onze gezondheid! Slaapgebrek blijkt het functioneren van onze hersenen sterk te beïnvloeden. Het tast ons geheugen aan, ons concentratievermogen, ons spraakvermogen, onze reactiesnelheid en besluitvaardigheid en ook ons gevoel voor tijd en ruimte. Ook beïnvloedt het onze emoties en fysieke gezondheid.

Zou Jezus willen dat zijn leerlingen een slecht geheugen hebben, zich slecht kunnen concentreren, slecht kunnen praten en reageren, moeilijk beslissingen nemen en plannen? Wil Hij dat onze emoties en gezondheid in de knel komen? Nee, de Heer draagt juist zorg voor zijn leerlingen om hen te helpen de wil van de Vader te doen. En daar hebben we ons lichaam voor nodig.

Hoe kunnen wij wakker zijn in onze ziel, ook als ons lichaam slaap nodig heeft? Op de eerste plaats is het een genade van God. St. Paulus schrijft aan de Korinthiërs: 'God zal u doen standhouden tot het einde, zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus.' Waakzaam zijn is een kwestie van volhouden en God is het die ons helpt om vol te houden.

Zoals opstaan 's morgens vroeg moeilijk kan zijn, zo is de verheffing tot God soms ook moeilijk. Waar het mee begint is bidden. Roepen tot God, om hulp. Jesaja bad: 'Als bladeren zijn we afgevallen en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd. Niemand die eraan dacht uw Naam aan te roepen.' Laten we niet te gauw denken: dat is voor anderen. Voor pastoor of zusters of missionarissen. Voor ieder van ons geldt dat we als bladeren afvallen van de boom als we niet bidden. Dus mijn advies voor u in de Advent: goed slapen, gezond eten en veel bidden. Dan zal het ons lukken om waakzaam te zijn. Ad te levavi animam meam.

Amen.
Voorbede

Voor de Kerk, dat zij zich in de Advent opnieuw tot God mag verheffen en niet beschaamd zal worden .
Laat ons bidden.

Voor de leiders in Congo, om wijsheid en kracht bij het algemeen bestuur .
Laat ons bidden.

Voor de kinderen in Congo, die hun huis moesten verlaten; dat zij een veilige plek vinden waar ze voldoende voedsel hebben, zodat ze een gezonde toekomst tegemoet zien .
Laat ons bidden.

Uit dankbaarheid voor de gaven van de Geest die de vormelingen hebben ontvangen. Dat de H. Geest ons allen helpt om waakzaam te zijn .
Laat ons bidden.

Om zegen over de Advent voor onze parochie, dat wij ons kunnen concentreren op het goede en onze ziel tot God verheffen .
Laat ons bidden.