Preek van Pastoor Schilder

Eerste zondag van de Advent - 1 december 2019

Wij kunnen het licht van de genade in ons laten schijnen, broeders en zusters. Dat is de Blijde Boodschap van deze eerste Adventszondag. Wij kunnen wandelen in het licht van de Heer, om de woorden van Jesaja te gebruiken.

Leven in het licht is een keuze. Waar we geboren worden is geen keuze. Of welke talenten we hebben. Ook niet of we een bepaalde ziekte krijgen. Maar leven in het licht kunnen we wel kiezen. Er zijn voorbeelden van mensen die in hun jeugd een slecht voorbeeld hebben gekregen, maar die toch tot een leven van goedheid zijn gekomen. Ze kozen voor het licht.

Als we willen leven in het licht, moeten we ons volgens St. Paulus goed gedragen. Nota bene in Rome, een stad vol decadentie, zei hij: 'Onthoud je van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd.' De meeste Romeinen zullen dit wel overdreven gevonden hebben, maar de christenen begrepen het. Ze wilden goed leven, chrístelijk leven.

De decadentie blijft een aantrekkingskracht voor mensen. Ook in onze tijd. Maar soms is er een tegengeluid. Door een commerciële zender in ons land is een programma stopgezet waarin jongeren, op een eiland, onder invloed van drank, elkaars grenzen overschrijden. Ineens is daar een licht dat schijnt. Is dit wat we willen? Is dit goed voor mensen? Ook al zullen veel jongeren nog gekkere dingen doen dan op dat eiland, voor iedere mens geldt: ineens schijnt er een licht in je leven. Dat is het licht van de genade. En dan komt het erop aan: Wil je je laten bekleden met Christus? Of blijf je in je naaktheid tegen muren oplopen?

Broeders en zusters, God is onderhand wel aan gewend aan de zonden van de mensen, vanaf de dagen van Noach tot nu toe. Hij wordt erdoor beledigd, maar Hij geeft niet op. God wil ons tot inkeer brengen. Hij weet dat als we zijn licht in ons laten schijnen, dat we dan voor eeuwig gelukkig zullen zijn. En als we ons afkeren van zijn licht, dan riskeren we eeuwige duisternis. Aan ons is de keus.

De Heer Jezus spreekt erover in het evangelie. Wees waakzaam, wees bereid. De Mensenzoon zal komen. Hij dwingt ons niet, maar roept ons op. Kiezen wij voor het licht? Zijn we bereid om de duistere plekken in ons hart door Hem te laten beschijnen? Al wordt het nog gekker in ons land, door religieuze ontworteling en sociale onrust, wij kunnen er in ons eigen leven voor kiezen de nacht te laten eindigen en de dag te laten aanbreken.

'Huis van Jacob, kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer.'

Amen.



Voorbede

Voor de Kerk van God op aarde, dat zij voor veel mensen een licht mag zijn, waardoor zij op weg gaan naar Christus.
Laat ons bidden.

Voor de overheid, in ons land en onze gemeente, om een nuchter oog voor wat goed is en de kracht om het kwade te bestrijden.
Laat ons bidden.

Voor de kinderen die zich gaan voorbereiden op hun Eerste Communie, dat zij met hun ouders mogen wandelen in het licht van de Heer.
Laat ons bidden.

Voor ons Adventsproject, dat moeders in Somalië een plek mogen hebben waar ze veilig kunnen bevallen, zodat hun kinderen toekomst hebben.
Laat ons bidden.

Voor hen die geestelijk of lichamelijk ernstig lijden, dat hun duisternis verlicht mag worden en hun pijn verzacht.
Laat ons bidden.