Agenda en Misintenties
Week van 12 tot en met 16 november

Maandag 12 november
8:00 uur, Bladel, Kerk

Dinsdag 13 november
9.00 uur, Hapert, Steunpunt

Woensdag 14 november
8.00 uur, Bladel, Kerk
9.00 uur, Casteren, Kerk, Gebedsdienst

Donderdag 15 november
8.00 uur, Bladel, Kerk
9.00 uur, Hoogeloon, Steunpunt, Gebedsdienst

Vrijdag 16 november
8.00 uur, Bladel, Kerk


33e zondag door het jaar : Werelddag van de Armen

VERZAMELD DOOR DE HEER
Het is de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar. De Bijbellezingen gaan over het einde van de wereld en over alle verschrikkingen die eraan voorafgaan en ermee gepaard gaan. Het zou ons kunnen verontrusten en beangstigen. Maar daarentegen is de voornaamste bedoeling ons te bemoedigen en ons hoop te geven. Op de dag en het uur dat niemand weet, zal Jezus terugkeren. Zoals na de winter de lente komt, zo begint met de wederkomst van Jezus een nieuwe wereld, waarin God alles in allen is.
Paus Franciscus heeft deze zondag aangewezen als de Werelddag van de Armen. De Paus schrijft: 'De Werelddag van de Armen wil een klein antwoord zijn, dat de Kerk over de hele wereld armen van elk soort en in elk land geeft, opdat zij niet denken dat hun roep niet gehoord wordt. Waarschijnlijk is het een kleine druppel in de woestijn. Maar het is een teken van de bereidheid om te delen met degenen die in nood zijn, zodat die de actieve aanwezigheid ervaren van een broeder of een zuster'.

BIJBELLEZINGEN: Daniël 12, 1-3; Psalm 16; Hebreeën 10, 11-14.18; Marcus 13, 24-32

Eucharistievieringen

Zaterdag 17 november
  17.30 uur, Bladel, Kerk H. Petrus' Banden (Plena Laetitia)
  19.00 uur, Hoogeloon, Kerk H. Pancratius (Gemengd Koor)
  19.00 uur, Netersel, Kerk H.H. Antonius en Brigida

Zondag 18 november
  9.30 uur, Casteren, Kerk H. Willibrordus (Klankbord)
  11.00 uur, Bladel, Kerk, Kerk H. Petrus' Banden (Herenkoor)
  11.00 uur, Hapert, Kerk H. Severinus (Gemengd Koor)


MISINTENTIES

Bladel (zaterdag):
Frans Ahout (nms. Leni en de kinderen vanwege sterfdag)

Bladel (zondag):
voor alle overledenen van de familie de Leest-Kolsters (f)
Erwin van Rooij en zijn moeder Louisa
Frans Maandonks en overleden familieleden
René en Judith Huijbregts (nms. Nelly en de kinderen)
de overleden ouders Willem en Cato van Gerwen-Welling, Fia, Ann en Cor Snelders
voor een overleden zusje
Harry Klijn en overleden ouders en familie

Casteren:
Piet en Regien de Punder-Geerts

Hapert:
Frans en Luus Geraerts-Geudens
familie Sterke-van Wetten
Kees en Ida Baselmans-Schilders
Kees Castelijns
Sjaak Rijkers

Hoogeloon:
Theo Gooskens
de overleden ouders Goossens-Mijs en hun overleden kinderen (f)

Netersel:
Jan Veraa


Week van 19 tot en met 23 november

Maandag 19 november
8:00 uur, Bladel, Kerk

Dinsdag 20 november
9.00 uur, Hapert, Steunpunt

Woensdag 21 november : Heilige Maagd Maria in de Tempel
8.00 uur, Bladel, Kerk
13.30 uur, Casteren, Kerk, Gebedsdienst (KBO Elisabethviering)

Donderdag 22 november : Heilge Caecilia
8.00 uur, Bladel, Kerk
9.00 uur, Hoogeloon, Steunpunt, Gebedsdienst

Vrijdag 23 november : Heilige Clemens I, Paus
8.00 uur, Bladel, Kerk


Overleden:
Jeanne Hermans-Schilders uit Hapert
Mededelingen
- Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven (minimaal 14 dagen van te voren) aan het parochiekantoor:
Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, telefoonnummer 0497-387618 of e mail adres kantoor@parochiepetruspaulus.nl
- Het parochiekantoor is dagelijks geopend van 9:00 tot 12:00 uur, gesloten op feestdagen.
- Let op: als u een misintentie opgeeft gaat u akkoord met publicatie tenzij u anders aangeeft.
- Als u een misintentie opgeeft wil u dan bij de opgave vermelden in welke kerk deze gelezen dient te worden?
- Voor misintenties voor het weekend in Bladel graag ook aangeven of de intentie voor zaterdag of zondag is.
- Bij opgave van een misintentie graag uw telefoonnummer vermelden zodat wij indien nodig navraag kunnen doen.

- Mgr. De Korte heeft op 11 november het Vormsel toegediend in Bladel. Het was een hele mooie viering waarbij de bisschop inging op de dienstbaarheid van St. Maarten, die zijn halve mantel gaf aan een arme bedelaar. We feliciteren onze vormelingen van harte met hun mooie stap. En bedankt aan degenen die geholpen hebben bij de voorbereiding! We gaan samen verder.
- Vrijdag 16 november om 15.30 u is er weer kinderclub. We gaan de toren in Bladel beklimmen.
- Vrijdag 16 november is het kooroverleg voor alle koren in de parochie, om 19 u in het zaaltje in Bladel. Dan wordt de planning besproken voor de eerste helft van 2019.
- Woensdag 21 november is er een Elisabethviering in de kerk van Casteren. Het is een gebedsdienst. Belangstellenden zijn welkom.