Agenda en Misintenties
Week van 14 tot en met 18 januari

Maandag 14 januari : Zalige Petrus Donders
8.00 uur, Bladel, Kerk

Dinsdag 15 januari
9.00 uur, Hapert, Steunpunt

Woensdag 16 januari
8.00 uur, Bladel, Kerk
9.00 uur, Casteren, Kerk, Gebedsdienst

Donderdag 17 januari : Heilige Antonius Abt
8.00 uur, Bladel, Kerk
9.00 uur, Hoogeloon, Steunpunt, Gebedsdienst

Vrijdag 18 januari
8.00 uur, Bladel, Kerk


2e zondag door het jaar

BEGINNEN
Vandaag beginnen we de reeks van de gewone zondagen door het jaar. In de evangelielezing horen we het bekende verhaal van de bruiloft van Kana. De evangelist Johannes spreekt daarbij over het eerste teken dat Jezus deed. Doordat Jezus water in wijn verandert, laat Hij in een teken zien, hoe zeer God om mensen bekommerd is. Het is een verbond van overvloeiende, vruchtbare liefde. Laten we in deze viering God danken, dat Hij ons zo nabij wil zijn, vooral in onze noden, onze zorgen en onze moeilijkheden.

BIJBELLEZINGEN: Jesaja 62, 1-5; Psalm 96; 1 Korintiërs 12, 4-11; Johannes 2,1-12

Eucharistievieringen

Zaterdag 19 januari
  17.30 uur, Bladel, Kerk H. Petrus' Banden
  19.00 uur, Hoogeloon, Kerk H. Pancratius (Medium)
  19.00 uur, Netersel, Kerk H.H. Antonius en Brigida

Zondag 20 januari
  9.30 uur, Casteren, Kerk H. Willibrordus (Klankbord)
  11.00 uur, Bladel, Kerk, Kerk H. Petrus' Banden (Saffier)
  11.00 uur, Hapert, Kerk H. Severinus (Levenslust)


MISINTENTIES

Bladel (zaterdag):
Marie Verhoeven (f)
Frans en Marie van Rooij-Beex en overleden familieleden
Wijnand Bles, Miet Bles-Kox en dochter Nel
Toon van Spreeuwel en Anna van Spreeuwel-Appels

Bladel (zondag):
Emma Faes en Henri Lens en hun dochter Louisa van Rooij

Casteren:
Voor het welzijn van de parochie

Hapert:
Irena Kesicka
Janus Bierens
familie Sterke-van Wetten
To Geraerts-Lavrijsen

Hoogeloon:
Wim en Berthy van der Heijden-van den Wildenberg (f)

Netersel:
Voor het welzijn van de parochie


Week van 21 tot en met 25 januari

Maandag 21 januari : Heilige Agnes, maagd en martelares
8.00 uur, Bladel, Kerk

Dinsdag 22 januari
9.00 uur, Hapert, Steunpunt

Woensdag 23 januari
8.00 uur, Bladel, Kerk
9.00 uur, Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur, Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 24 januari : Heilige Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
8.00 uur, Bladel, Kerk
9.00 uur, Hoogeloon, Steunpunt, Gebedsdienst

Vrijdag 25 januari : Bekering van de Heilige Apostel Paulus
8.00 uur, Bladel, Kerk


Mededelingen
- Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven (minimaal 14 dagen van te voren) aan het parochiekantoor:
Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, telefoonnummer 0497-387618 of e mail adres kantoor@parochiepetruspaulus.nl
- Het parochiekantoor is dagelijks geopend van 9:00 tot 12:00 uur, gesloten op feestdagen.
- Let op: als u een misintentie opgeeft gaat u akkoord met publicatie tenzij u anders aangeeft.
- Als u een misintentie opgeeft wil u dan bij de opgave vermelden in welke kerk deze gelezen dient te worden?
- Voor misintenties voor het weekend in Bladel graag ook aangeven of de intentie voor zaterdag of zondag is.
- Bij opgave van een misintentie graag uw telefoonnummer vermelden zodat wij indien nodig navraag kunnen doen.

- Op zondagen in januari zal de Mis in Hapert gewoon om 11.00 u beginnen.
- Op woensdagen zal er voortaan wekelijks eucharistische aanbidding zijn in de kerk van Bladel, van 19.00 tot 19.30 u.
- Zaterdag 19 januari zal het Sebastiaansgilde in Hoogeloon aanwezig zijn in de Mis van 19.00 u, ter ere van St. Sebastiaan.
- Woensdag 23 januari zal er om 19.00 u een oecumenische gebedsviering zijn in het witte kerkje in Bladel, ter gelegenheid van de week van de eenheid voor de christenen. Die avond komt de aanbidding te vervallen.
- Maandag 28 januari is er in Netersel een voorlichtingsbijeenkomst over het voortbestaan van de zaterdagavondmis. Deels door het uitvallen van de kapelaan en deels door het lage kerkbezoek, gecombineerd met een relatief groot kerkgebouw, bereiken we in Netersel een kritische grens. Daarover gaat het kerkbestuur constructief met kerkgangers in gesprek. Aanvang 18.30 u in gemeenschapshuis De Poel. In de maand januari zal op verzoek van de assisterende priester de zaterdagavondmis (in Netersel) in de sacristie gehouden worden.