Agenda en Misintenties
Week van 24 tot en met 28 september

Dinsdag 25 september
9.00 uur, Hapert, Steunpunt

Woensdag 26 september
9.00 uur, Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur, Bladel, Kerk
  Toos Dirks

Donderdag 27 september
9.00 uur, Hoogeloon, Steunpunt, Gebedsdienst
  Harrie Michiels
  De overleden ouders Rademakers-Wouters

Vrijdag 28 september
9.00 uur, Hapert, kerk, VERVALT!
15.30 uur, Bladel, Parochiezaal, Kinderclub
19.00 uur, Bladel, Parochiezaal, Vormselles 3


26e zondag door het jaar

GETUIG VAN JE GELOOF
Het komt nogal eens voor, dat mensen een eigen clubje vormen, een afzonderlijk groepje, waarbij anderen niet welkom zijn, waarvan anderen bewust worden uitgesloten. Ook bij gelovige mensen komt dat soms voor: ze vormen een eigen groep, ze voelen zich boven anderen verheven, voor anderen is er geen plaats... De Bijbellezingen van deze zondag maken ons duidelijk, dat een gesloten kring niet overeenkomt met Gods bedoelingen. Integendeel : het is Gods wil, dat we openstaan voor elkaar, dat we elkaar aanvaarden en accepteren, ja, dat we elkaar van harte waarderen, ook al is er nog zoveel verschil en nog zoveel onderscheid. Mogen we daartoe méér bereid zijn, met name door de viering van de Eucharistie waarin we het ene Brood van de Heer met elkaar delen.

BIJBELLEZINGEN: Numeri 11, 25-29; Psalm 19; Jakobus 5, 1-6; Markus 9, 38-43. 47-48

Eucharistievieringen

Zaterdag 29 september
  17.30 uur, Bladel, Kerk H. Petrus' Banden
  19.00 uur, Hoogeloon, Kerk H. Pancratius
  19.00 uur, Netersel, Kerk H.H. Antonius en Brigida

Zondag 30 september
  9.30 uur, Casteren, Kerk H. Willibrordus, Seniorenkoor Levenslust
  11.00 uur, Bladel, Kerk, Kerk H. Petrus' Banden, Emmauszangers uit Tilburg
  11.00 uur, Hapert, Kerk H. Severinus


Doopvieringen
Zondag 16 september
  15.00 uur, Hapert, Kerk H. Severinus, Doopviering van Lenn Stekelenburg


MISINTENTIES

Bladel (zaterdag):
Jac Klessens
de overleden ouders Groenen-Joosten en hun overleden familieleden
Piet Wouters en Hendrika van Heeswijk en hun overleden kinderen

Bladel (zondag):
de overleden ouders Hoskens-Lemmens en hun overleden kinderen (nms. kinderen en kleinkinderen
de overleden ouders van Gompel-Delanoy en familieleden
de overleden ouders Bert en Paula Coppens-Esser en hun kinderen Jan, Annie, Pierre en Willie
de overleden ouders Groenen-Joosten en hun overleden familieleden
Piet Wouters en Hendrika van Heeswijk en hun overleden kinderen

Casteren:
Piet van de Ven
Annie Daemen-Craninckx

Hapert:
familie Vosters-Kox
Bertha, Cor en Harrie van de Ven
Jan van de Ven
familie Sterke-van Wetten
Peter Castelijns
Fried Rijkers

Hoogeloon:
Lau en Willemien Schilders-van Dooren (jrgt)
Wout Rens

Netersel:
Sjef Hooyen, zoon Jos en dochter Corry


Week van 1 tot en met 5 september

Maandag 1 oktober : Heilige Theresia van Lisieux

Dinsdag 2 oktober : Heilige Engelbewaarders
9.00 uur, Hapert, Steunpunt

Woensdag 3 oktober
9.00 uur, Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur, Bladel, Kerk

Donderdag 4 oktober : Heilige Franciscus van Assisi
9.00 uur, Hoogeloon, Steunpunt, Gebedsdienst
  Greet Willems-Verhees (mndg)

Vrijdag 5 oktober : Eerste Vrijdag van de maand
9.00 uur, Bladel, kerk
  De overleden familie van Lierop-Castelijns en grootvader

Mededelingen
- Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven (minimaal 14 dagen van te voren) aan het parochiekantoor:
Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, telefoonnummer 0497-387618 of e mail adres kantoor@parochiepetruspaulus.nl
- Het parochiekantoor is dagelijks geopend van 9:00 tot 12:00 uur, gesloten op feestdagen.
- Let op: als u een misintentie opgeeft gaat u akkoord met publicatie tenzij u anders aangeeft.
- Als u een misintentie opgeeft wil u dan bij de opgave vermelden in welke kerk deze gelezen dient te worden?
- Bij opgave van een misintentie ook graag uw telefoonnummer vermelden zodat wij indien nodig navraag kunnen doen.
- Zondag 30 september zingen de Emmauszangers uit Tilburg de Mis in Bladel om 11.00 u. Naar goed gebruik willen zij een keer zingen in de nieuwe parochie van hun oude pastoor. Na de Mis zal er koffie zijn in het zaaltje. Aansluitend is er een sponsorwandeltocht van de misdienaars die in de herfstvakantie naar Ierland gaan op bedevaart. Ook een van de acolieten uit Bladel gaat mee. U kunt bij de koffie cupcakes kopen om de reis te sponsoren.
- In Hoogeloon zullen de communicanten misdienaar worden tot aan Kerstmis. Ook andere kinderen die misdienaar willen worden zijn welkom.
- De laatste week van september zullen er op de scholen in de parochie brieven worden uitgedeeld voor de nieuwe communicanten. De informatieavonden zijn op 10 oktober (in Hapert) en op 11 oktober (in Bladel) om 20.00 u.
- Elke vrijdag, behalve in de vakanties, is er kinderclub in Bladel, van 15.30 tot 17.30 u. Het is een combinatie van spelen, catechese, praten en zingen. Alle kinderen in de leeftijd t/m 11 jaar zijn welkom. We zoeken nog ouders die mee willen helpen.