Agenda en Misintenties
Week van 18 tot en met 22 maart

Maandag 18 maart
8.00 uur, Bladel, Kerk

Dinsdag 19 maart : Hoogfeest van de H. Jozef
8.00 uur, Bladel, Kerk
9.00 uur, Hapert, Steunpunt

Woensdag 20 maart
8.00 uur, Bladel, Kerk
9.00 uur, Casteren, Kerk, Gebedsdienst
18.30 uur, Bladel, Kerk, Kruisweg
19.00 uur, Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 21 maart
8.00 uur, Bladel, Kerk
  de overleden ouders Aarts-Jansen, hun zoon Adrianus en hun dochter Frieda (f)
9.00 uur, Hoogeloon, Steunpunt, Gebedsviering VERVALT
10.30 uur, Hoogeloon, Uitvaart van Dhr.Piet Bolte

Vrijdag 22 maart
8.00 uur, Bladel, Kerk


23e zondag van de veertigdagentijd

Petrusklepel
Het gebeurt nogal eens dat parochianen mij met verbazing vertellen over iemand die altijd in de kerk kwam en van wie zonder kerkelijke uitvaart afscheid is genomen. Het komt steeds vaker voor. Ik wil dat de komende periode eens rustig bereflecteren in de Petrusklepel, vanuit verschillende invalshoeken. Maar eerst is er iets anders. Vorig jaar hadden we een mooie filmpresentatie in de parochie door de heer Rudo van Rooij. Het ging over de 7 Werken van Barmhartigheid. Die zijn afgeschilderd op de gewelven van de kerk in Bladel. Het was een inspirerende avond. In die geest gaan we verder op woensdag 27 maart. Dan gaan we als parochianen (en andere belangstellenden) vanaf 19.30 uur een kijkje nemen bij de Voedselbank in Bladel, aan de Bredasebaan. Dan staat de koffie klaar. Het duurt tot 21.30 uur. 'De hongerigen spijzigen' is een van de Werken van Barmhartigheid. Maar hoe doe je dat in een welvarende tijd? Iedereen kan toch een uitkering krijgen? Of werken? Waarom zouden sommigen extra hulp moeten hebben om aan eten te komen? Zelfredzaamheid is iets goeds, maar wat doe je als het leven zodanig tegenzit dat je er niet alleen uit komt? De heer Kasper Touwen zal ons als voorzitter vertellen over wat de Voedselbank doet. U kunt al een kijkje nemen op www.voedselbankdekempenzuid.nl . Het wordt zeker een leerzame en verrijkende avond, die goed past bij de vastentijd. Welkom!
Pastoor Schilder

Eucharistievieringen

Zaterdag 23 maart
  17.00 uur, Bladel, Kerk H. Petrus' Banden, biechtgelegenheid
  17.30 uur, Bladel, Kerk H. Petrus' Banden
  19.00 uur, Hoogeloon, Kerk H. Pancratius (Gemengd Koor)
  19.00 uur, Netersel, Kerk H.H. Antonius en Brigida, Gebedsviering

Zondag 24 maart
  9.30 uur, Casteren, Kerk H. Willibrordus
  11.00 uur, Bladel, Kerk, Kerk H. Petrus' Banden (Kinderkoor)
  11.00 uur, Hapert, Kerk H. Severinus (Gemengd Koor)


MISINTENTIES

Bladel (zaterdag):
Frans Klessens en Anna Klessens-Teurlings
Bert Cornelis, Jaan Cornelis-Klessens en kleindochter Marloes
Siem Sleddens en overleden familieleden
Dick en Jeroen Strik
Wijnand Bles, Miet Bles-Kox en hun dochter Nel

Bladel (zondag):
Nol en José Duis-Cox
Frans Maandonks en overleden familieleden
Willem en Cato van Gerwen-Welling, Jan van der Heyden en Fia van der Heyden-van Gerwen, Ann van Gerwen, Cor Snelders en Joke Luyten-van Deursen

Casteren:
Niek van Hesteren, Maria Sterken-Sanders en dochter Marloes

Hapert:
Voor het welzijn van de parochie

Hoogeloon:
Robin, Jan en Mari-José van de Pas
Wim en An Spooren-Mollen en hun dochter Tonnie
Jan Mollen en To Mollen-Beerens (f)

Netersel:
Voor het welzijn van de parochie


Week van 25 tot en met 29 maart

Maandag 25 maart : Hoogfeest van Maria Boodschap
8.00 uur, Bladel, Kerk

Dinsdag 26 maart
9.00 uur, Hapert, Steunpunt, Gebedsviering

Woensdag 27 maart
8.00 uur, Bladel, Kerk
9.00 uur, Casteren, Kerk, Gebedsdienst
18.30 uur, Bladel, Kerk, Kruisweg
19.00 uur, Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 28 maart
8.00 uur, Bladel, Kerk
9.00 uur, Hoogeloon, Steunpunt, Gebedsviering

Vrijdag 29 maart
8.00 uur, Bladel, Kerk


Overleden:
Toon Spooren uit Hapert, 93 jaar
Wim Antonise uit Bladel, 87 jaar
Mededelingen
- Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven (minimaal 14 dagen van te voren) aan het parochiekantoor:
Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, telefoonnummer 0497-387618 of e mail adres kantoor@parochiepetruspaulus.nl
- Het parochiekantoor is dagelijks geopend van 9:00 tot 12:00 uur, gesloten op feestdagen.
- Let op: als u een misintentie opgeeft gaat u akkoord met publicatie tenzij u anders aangeeft.
- Als u een misintentie opgeeft wil u dan bij de opgave vermelden in welke kerk deze gelezen dient te worden?
- Voor misintenties voor het weekend in Bladel graag ook aangeven of de intentie voor zaterdag of zondag is.
- Bij opgave van een misintentie graag uw telefoonnummer vermelden zodat wij indien nodig navraag kunnen doen.

- Op woensdagen bidden we vanwege de Vastentijd om 18.30 u de kruisweg in Bladel.
- Volgend weekend zal de heer heer Kaspar Touwen in alle vieringen een woordje houden om aandacht te vragen voor de bijeenkomst met de Voedselbank op 27 maart. Die datum bent u welkom vanaf 19.30 u aan de Bredasebaan 18, in het kader van de Vastenbezinningen die de parochie aanbiedt.
- Zondag 24 maart is de volgende Familieviering om 11.00 u in Bladel, m.m.v. de kinderclub. Na afloop is er koffie/thee/limonade.
- De kosten van een misintentie bedragen € 11,-. Wilt u als u een intentie opgeeft aub vermelden voor welke locatie die is?