Agenda en Misintenties
Week van 9 tot en met 13 september

Maandag 9 september
8.00 uur, Bladel, Kerk

Dinsdag 10 september
9.00 uur, Hapert, Steunpunt, Gebedsviering

Woensdag 11 september
8.00 uur, Bladel, Kerk
  overleden ouders Bert en Paula Coppens-Essers en hun kinderen Jan, Annie, Pierre en Willie
9.00 uur, Casteren, Kerk, Gebedsviering
19.00 uur, Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 12 september
8.00 uur, Bladel, Kerk
  Inge en Jan Moorman
9.00 uur, Hoogeloon, Steunpunt, Gebedsviering

Vrijdag 13 september
8.00 uur, Bladel, Kerk


Vier-en-twintigste zondag door het jaar

Petrusklepel
De eerste Petrusklepel klinkt weer. Een nieuw pastoraal jaar is begonnen. Over mijn vakantie hoef ik niet veel te vertellen, want die was ongelofelijk saai. En dat was precíes de bedoeling! Geen spectaculaire dingen, maar eenvoudig genieten van de rust en al het moois dat de natuur, literatuur en goede vrienden te bieden hebben. Leve de saaie vakanties, wat mij betreft. Het leven is al druk en enerverend genoeg. Waar ik wel over wil schrijven is een voorval dat ik in mijn eerste week na de vakantie beleefde. Ik was boven aan het werk (mijn werkkamer is boven in de pastorie) toen er gebeld werd. Ik ging kijken, maar er was niemand. Er werd weer gebeld. De andere deur. Daar stond de dirigent van het koor. Of ik de dokter wilde bellen, want er was een dame van het koor onwel geworden. Commotie. Niemand had een telefoon bij zich. En het zaaltje was pas opgeruimd, inclusief de bellijst voor calamiteiten. Gelukkig was er nog zo’n lijstje in de keuken aanwezig. Een koorlid belde met mijn telefoon de dokter. Die stond binnen tien minuten op de stoep, met een assistente, en had in de tussentijd ook de ambulance gebeld. Wat schetste mijn verbazing? De dokter kende de patiënt. De assistente ook. In een stad is dat wel anders. De koorleden kenden de dokter ook. En de assistente. Het was net een reünie van bekenden! En zelfs het ambulancepersoneel kende de patiënt. Zoonlief bleek namelijk bij de ambulancedienst te werken. Iedereen kende iedereen! Althans, zo voelde het. Dat is mooi. Mensen die alleen zijn, worden kwetsbaar. Maar als de omgeving verbonden blijft met deze mensen, hebben ze daar ontzettend veel steun aan. Die kans lijkt me vele malen groter in een dorp. Gelukkig kwam de patiënte weer bij. En ze kon zelfs nog een grap maken toen ze op een brancard het zaaltje uitgereden werd. Ik gaf haar in het voorbijgaan nog een kruisje. De repetitie werd hervat. Later vertelde ik tegen iemand: 'Waren er maar zoveel priesters in de gemeente als dokters! Wat zouden we veel goed kunnen doen, op basis van een persoonlijke band met de mensen.' Toch maar weer eens bidden om priesterroepingen... En in de tussentijd hopen dat de Lieve Heer dat je zoveel mogelijk op de goede tijd op de goede plek laat zijn, met je telefoon.
Pastoor Schilder

Eucharistievieringen

Zaterdag 14 september
  17.00 uur, Bladel, Kerk H. Petrus' Banden, Biechtgelegenheid
  17.30 uur, Bladel, Kerk H. Petrus' Banden
  19.00 uur, Hoogeloon, Kerk H. Pancratius
  19.00 uur, Netersel, Kerk HH. Antonius en Brigida, Gebedsviering (Medium)

Zondag 15 september
  9.30 uur, Casteren, Kerk H. Willibrordus
  11.00 uur, Bladel, Kerk H. Petrus' Banden (Saffier)
  11.00 uur, Hapert, Kerk H. Severinus (Medium)

Doopvieringen
Zondag 15 september
  13.00 uur, Bladel, Kerk H. Petrus' Banden, Doopviering van Riff Adams en Lolla Schoofs


MISINTENTIES

Bladel (zaterdag):
Frans en Marie van Rooij-Beex en overleden familieleden

Bladel (zondag):
de overleden ouders Schenning-Veron en overleden familieleden
Jeanne Dijkmans-Hoskens en Tonny Dijkmans
Jans en Janus Soontiëns-Lavrijsen en hun zonen Jan en Mat
Piet Kroonen
Jan Dirks

Casteren:
Voor het welzijn van de parochie

Hapert:
Irena Kesicka
familie Luijten-Wouters en overleden familieleden

Hoogeloon:
overleden familie van de Pas-Bierens

Netersel:
Jan en Maria Couwenberg-Soontiëns, hun overleden kinderen en familieleden (nms. kinderen en kleinkinderen)
Sjaak van de Hout


Week van 16 tot en met 20 september

Maandag 16 september
8.00 uur, Bladel, Kerk

Dinsdag 17 september
8.00 uur, Bladel, Kerk
9.00 uur, Hapert, Steunpunt, Gebedsviering

Woensdag 18 september
8.00 uur, Bladel, Kerk
9.00 uur, Casteren, Kerk, Gebedsviering
19.00 uur, Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 19 september
8.00 uur, Bladel, Kerk
9.00 uur, Hoogeloon, Steunpunt, Gebedsviering

Vrijdag 20 september
8.00 uur, Bladel, Kerk
  overleden ouders Bert en Paula Coppens-Esser en hun kinderen Jan, Annie, Pierre en Willie


Mededelingen
- Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven (minimaal 14 dagen van te voren) aan het parochiekantoor:
Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, telefoonnummer 0497-387618 of e mail adres kantoor@parochiepetruspaulus.nl
- Het parochiekantoor is dagelijks geopend van 9:00 tot 12:00 uur, gesloten op feestdagen.
- Let op: als u een misintentie opgeeft gaat u akkoord met publicatie tenzij u anders aangeeft.
- Als u een misintentie opgeeft wil u dan bij de opgave vermelden in welke kerk deze gelezen dient te worden?
- Voor misintenties voor het weekend in Bladel graag ook aangeven of de intentie voor zaterdag of zondag is.
- Bij opgave van een misintentie graag uw telefoonnummer vermelden zodat wij indien nodig navraag kunnen doen.

- Vrijdag 13 september begint de catechese voor het Vormsel, om 19.00 uur. Kinderen uit groep 8 kunnen zich deze week nog aanmelden.
- Zaterdag 14 september is er een Dag voor Latijnse Liturgie in Vleuten, met als thema: de liturgie van de Karthuizers. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de pastoor, meer informatie vindt u op: www.latijnseliturgie.nl