Agenda en Misintenties
Week van 20 tot en met 24 augustus

Maandag 20 augustus : H. Bernardus

Dinsdag 21 augustus : H. Pius X
9.00 uur, Hapert, Steunpunt

Woensdag 22 augustus : H. Maagd Maria Koningin
9.00 uur, Casteren, Kerk, Gebedsdienst

Donderdag 23 augustus
9.00 uur, Hoogeloon, Steunpunt, Gebedsdienst

Vrijdag 24 augustus : H. Bartolomeus, Apostel
9.00 uur, Hapert, kerk


21e zondag door het jaar

EEN SPRONG IN HET DIEPE
Wij Christenen geloven niet in een 'Iets', maar in 'Iemand'. In een Persoon met wie je een band, een relatie kunt aangaan. Die ervaring van intieme verbondenheid met God is doorslaggevend om in Hem te geloven en bij Hem te blijven. Wie is Jezus voor mij? Een naam? Een idee? Een figuur uit een ver verleden? Of is Jezus voor mij werkelijk een persoon? Een persoon die mij liefheeft? Een persoon die zijn leven voor mij heeft gegeven en die samen met mij op weg is? De liturgie van deze zondag nodigt ons uit ons daarop te bezinnen en met Petrus uit te spreken: 'Heer, naar wie anders zouden we gaan dan naar U? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Wij geloven en weten, dat Gij de Heilige van God zijt'.

BIJBELLEZINGEN: Jozua 24, 1-2.15-18; Psalm 34; Efesiërs 5, 21-32: Johannes 6, 60-69

Eucharistievieringen

Zaterdag 25 augustus
  17.30 uur, Bladel, Kerk H. Petrus' Banden
  19.00 uur, Hoogeloon, Kerk H. Pancratius (Gemengd Koor)
  19.00 uur, Netersel, Kerk H.H. Antonius en Brigida (volkszang)

Zondag 26 augustus
  9.30 uur, Casteren, Kerk H. Willibrordus (volkszang)
  11.00 uur, Bladel, Kerk, Kerk H. Petrus' Banden (Herenkoor)
  11.00 uur, Hapert, Kerk H. Severinus (Gemengd Koor)


Collecte Vastenactie
De opbrengst van de collecten tijdens de vieringen van dit weekend is bestemd voor de Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA)

MISINTENTIES

Bladel (zaterdag):
Louis van Gompel
Voor de in het 2e kwartaal overleden leden van de Seniorenvereniging Bladel
Frans en Riek Adriaans-Jansen
Piet Wouters en Hendrika van Heeswijk en overleden kinderen

Bladel (zondag):
Frans Maandonks en overleden familieleden
To de Leest (nms. de buurt Neterselseweg)
de overleden familie Antonise-Meurs
Maria Adriaans-Vingerhoets
de overleden familie Bonants, Nettie Bonants-Wels
Voor de in het 2e kwartaal overleden leden van de Seniorenvereniging Bladel
Frans en Riek Adriaans-Jansen
Piet Wouters en Hendrika van Heeswijk en overleden kinderen

Casteren:
Jan Castelijns (f)
de overleden familie Craninckx-Heeren
Sjan en Drika Castelijns-Schippers
Willem Schippers en Nelly Schippers-van der Linden
J. Castelijns

Hapert:
Jan Stappaerts

Hoogeloon:
Wim en Berthy van der Heijden-van den Wildenberg (f)
Harrie Gooskens en Toos Gooskens-van den Widenberg
Anneke Verhagen-van den Pol

Netersel:
Jan Veraa
Frans en Alda Alemans-Michielse en overleden familieleden


Week van 27 tot en met 31 augustus

Maandag 27 augustus : H. Monica

Dinsdag 28 augustus : H. Augustinus
9.00 uur, Hapert, Steunpunt

Woensdag 29 augustus : Marteldood H. Johannes de Doper
9.00 uur, Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur, Bladel, Kerk

Donderdag 30 augustus : Z. Eustachius van Lieshout (geboren in Aarle-Rixtel)
9.00 uur, Hoogeloon, Steunpunt, Gebedsdienst

Vrijdag 31 augustus
9.00 uur, Hapert, kerk
  Toke Bierens en overleden familieleden

Mededelingen
- Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven (minimaal 14 dagen van te voren) aan het parochiekantoor:
Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, telefoonnummer 0497-387618 of e mail adres kantoor@parochiepetruspaulus.nl
- Het parochiekantoor is dagelijks geopend van 9:00 tot 12:00 uur, gesloten op feestdagen
- Let op: als u een misintentie opgeeft gaat u akkoord met publicatie tenzij u anders aangeeft
- Als u een misintentie opgeeft wil u dan bij de opgave vermelden in welke kerk deze gelezen dient te worden?
- Bij opgave van een misintentie ook graag uw telefoonnummer vermelden zodat wij indien nodig navraag kunnen doen
- De informatieavond voor het vormsel is op vrijdag 7 september om 19 uur in het zaaltje in Bladel. De aanmeldformulieren worden uitgedeeld op de scholen.
- Het parochiekantoor is voorlopig gevestigd in de parochiezaal van Bladel

Nieuw: Kinderclub
Speciaal voor jou: de kinderclub!
Na een weekje school mag je wel even genieten. Op vrijdagmiddag gaan we samen spelen, kletsen, lachen, knutselen, fantaseren en als je wilt ook zingen.
Waar? In het zaaltje naast de kerk in Bladel (Sniederslaan 146).
Wie? Kinderen van 7 tot 12 jaar.
Wanneer? Elke vrijdag, behalve in vakanties.
Hoe laat? van 15.30 tot 17.30 uur (het zingen begint om 16.30 uur, met een échte dirigent).
Soms maken we een uitstapje en eten we een frietje na afloop.
Loop gezellig binnen om een keer te kijken. Zien we je daar?

Daniëlla Theuws en pastoor Schilder.

Voor meer info neem contact op met onderstaand telefoonnummer of mail adres.
kinderclub@parochiepetruspaulus.nl, 0497-387618