Agenda en Misintenties
Week van 11 tot en met 15 november

Maandag 11 november

Dinsdag 12 november
9.00 uur, Hapert, Steunpunt

Woensdag 13 november
9.00 uur, Casteren, Kerk, Gebedsviering

Donderdag 14 november
9.00 uur, Hoogeloon, Steunpunt, Gebedsdienst

Vrijdag 15 november


Drie-en-dertigste zondag door het jaar

Petrusklepel
Veel mensen komen graag in de Abdij van Postel. Ze komen voor het terras of voor bezinning of voor de mooie Abdijkerk. Ik kom er ook graag, voor alle drie de dingen. Dat is het mooie van een abdij. De zorg voor het lichaam gaat gepaard met zorg voor de ziel. Ook al zijn er niet meer zoveel 'witheren' als vroeger, er worden mooie activiteiten aangeboden in Postel. Een daarvan is de maandelijkse gezinscatechese. Het heet 'Catechismus na de Mis'. Voor volwassenen en voor kleuters en kinderen wordt er elke eerste zondag van de maand, na de Mis van 10.00 uur, een half uur uitleg gegeven over het geloof. Bij ons Postelweekend in juni kwamen we er toevallig bij uit. Als gezinnen samenzijn in gelovig verband, geeft dat altijd een bijzondere vreugde. Dan is de kerk wat zij moet zijn: Familia Dei (huisgezin van God). Ik kan het initiatief aanbevelen voor gezinnen in onze parochie. Wij proberen ook activiteiten aan te bieden voor gezinnen, maar het een bijt het ander niet. Pater Benny vertelde me dat ze na de vakantie weer een goede start hebben gemaakt. Het thema dit jaar is: De Tien Geboden. Probeer het eens als gezin!

Pastoor Schilder

Eucharistievieringen

Zaterdag 16 november
  17.00 uur, Bladel, Kerk H. Petrus' Banden, Biechtgelegenheid
  17.30 uur, Bladel, Kerk H. Petrus' Banden
  19.00 uur, Hoogeloon, Kerk H. Pancratius (Gemengd Koor)
  19.00 uur, Netersel, Kerk HH. Antonius en Brigida, Eucharistieviering

Zondag 17 november
  9.30 uur, Casteren, Kerk H. Willibrordus, ter ere van St. Elisabeth (Klankbord)
  11.00 uur, Bladel, Kerk H. Petrus' Banden (Saffier)
  11.00 uur, Hapert, Kerk H. Severinus (Levenslust)


MISINTENTIES

Bladel (zaterdag):
Joos en To Roijmans (vanwege trouwdag)
Jan Heesterbeek, zijn echtgenote Anna Heesterbeek-Fiers en hun dochter Jo Heuveling-Heesterbeek
Voor een bijzondere intentie

Bladel (zondag):
Voor alle overledenen van de familie de Leest-Kolders (f)
Willem en Cato van Gerwen-Welling en Fia en Jan, Ann en Cor
Antoon van Rooij en Cato van Rooij-Antonise en hun zonen Peter en Frans en schoondochters Jeanne en Ria
René en Judith Huijbregts (vanwege sterfdag van Judith)
Will Timmermans

Casteren:
Piet en Regien de Punder-Geerts

Hapert:
Frans en Luus Geraerts-Geudens
Overleden familie Driessen
Ad Saris
Irena Kesicka
Overleden familie van Eek-Wintermans (nms. Annie van Eek)
Gerard van de Ven en Netty van de Ven-Pouwels (nms. kinderen,klein- en achterkleinkinderen)
Trudy Soontiëns-Mollen

Hoogeloon:
Jan Michiels

Netersel:
Voor het welzijn van de parochie


Week van 18 tot en met 22 november

Maandag 18 november

Dinsdag 18 november
9.00 uur, Hapert, Steunpunt

Woensdag 20 november
9.00 uur, Casteren, Kerk, Gebedsviering

Donderdag 21 november
9.00 uur, Hoogeloon, Steunpunt, Gebedsdienst

Vrijdag 22 november
15.30 uur, Bladel, Kinderclub


Mededelingen
- Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven (minimaal 14 dagen van te voren) aan het parochiekantoor:
Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, telefoonnummer 0497-387618 of e mail adres kantoor@parochiepetruspaulus.nl
- Het parochiekantoor is dagelijks geopend van 9:00 tot 12:00 uur, gesloten op feestdagen.
- Let op: als u een misintentie opgeeft gaat u akkoord met publicatie tenzij u anders aangeeft.
- Als u een misintentie opgeeft wil u dan bij de opgave vermelden in welke kerk deze gelezen dient te worden?
- Voor misintenties voor het weekend in Bladel graag ook aangeven of de intentie voor zaterdag of zondag is.
- Bij opgave van een misintentie graag uw telefoonnummer vermelden zodat wij indien nodig navraag kunnen doen.

- Ouders die hun kind in 2020 de Eerste Communie willen laten doen, kunnen zich deze week nog opgeven. Op de scholen in de parochie zijn aanmeldformulieren uitgedeeld. Ze liggen ook achterin de kerk.
- Vrijdag 15 november komt Mgr. Mutsaerts kennis maken met de vormelingen, in het zaaltje in Bladel. Aansluitend geeft de hulpbisschop om 20.30 u een voordracht voor geïnteresseerden over het verband tussen eenheid en waarheid in de kerk. Er is geen koffie aan het begin maar wel een drankje halverwege. We sluiten de avond af met gebed om 22 u.
- Op de website van de parochie staat informatie over maandelijkse catechese voor gezinnen in de Abdij van Postel, eens per maand na de zondagsmis. Van harte aanbevolen.