Samenstelling van de bestuursorganen
Parochiebestuur:
Voorzitter: Pastoor Kees Bertens
Vice-voorzitter: Hr. K. Castelijns
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Hr. H. Gooskens
Gebouwen: Hr. K. Linschoten
Kerkhoven: Hr. S. Lamers
Communicatie: Vacature
Vrijwilligers: Vacature