Samenstelling van de bestuursorganen
Parochiebestuur:
Voorzitter: Pastoor Harm Schilder
Vice-voorzitter: Hr. K. Castelijns
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Hr. H. Gooskens
Gebouwen: Vacature
Kerkhoven: Vacature
Communicatie: Vacature
Vrijwilligers: Vacature