Samenstelling van de bestuursorganen
Parochiebestuur:
Het parochiebestuur bestaat uit:

Pastoor H. Schilder
Mevr. R. Van De Velde-Janssen
Dhr. P. Lemmens
Dhr. H. Gooskens