Kerkelijk Huwelijk

De aanstaande bruidsparen die kiezen voor een kerkelijk huwelijk worden namens de parochie en de pastoor voor twee avonden uitgenodigd door de werkgroep. Het is gebruikelijk dat meerdere stellen tegelijk worden uitgenodigd. In principe worden de avonden geleid door een gehuwde man en een gehuwde vrouw, die zich vrijwillig inzetten voor een goede voorbereiding. Het is geen cursus maar een open gesprek over communicatie in de liefdesrelatie, vertrouwen en verwachtingen naar elkaar. Uiteraard komen ons christelijk geloof, de verbondenheid met de gemeenschap en de kerk ook ter sprake.

Voor aanmelding van een kerkelijk huwelijk en de voorbereidingen kunt u terecht bij Pastoor Schilder, tel 0497-381234. Ter bevestiging ontvangt u dan een schriftelijke uitnodiging met daarop de data waarop u verwacht wordt.