Koninklijke onderscheiding Jan de Beijer

Oud-vrijwilliger Jan de Beijer heeft postuum uit handen van loco-burgemeester Maroo van Dalen een Koninklijke onderscheiding gekregen. Pastoor Schilder uitte zijn dank namens de parochie voor al wat Jan gedaan heeft.Sinds 1-1-1975 is Jan vrijwilliger geweest in onze parochie waar hij de volgende vrijwillige taken uitvoerde:
1) grafdelven (gemiddeld wekelijks een delving).
2) onderhoud kerkhof (wekelijks een halve dag ).
3) onderhoud en beheer Maria kapel aan de molenweg.

De werkzaamheden werden altijd belangeloos verricht.

Het parochiebestuur en de Pastoor zijn hem zeer erkentelijk voor het vele werk wat hij voor de parochie verricht heeft.
Jan de Beijer was een uitstekende collega die goed in teamverband kan werken en andere vrijwilligers kon stimuleren.