Jongerengroep M25

Wat is M25?
In M25 worden jongeren tussen de 12 en 18 jaar uitgedaagd hun grenzen te verleggen door zich in te zetten voor anderen.


Je komt in contact met andere kanten van de samenleving, met mensen die je anders misschien niet zo gauw zou ontmoeten, bijvoorbeeld daklozen, vluchtelingen, ouderen, gehandicapten, verslaafden enz.

M Twentyfive
De naam M25, is afgeleid van de bijbeltekst Matteüs hoofdstuk 25, waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat vooral belangrijk is wat ze voor de zwakkeren in de samenleving kunnen betekenen. Hij noemt 6 groepen: de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de vreemdelingen, de zieken en de gevangenen. En hij zegt daarbij: alles wat jullie voor deze minsten van de mijnen gedaan hebt, heb je uiteindelijk voor mij gedaan.

Wat doet M25?
Het 'doen' staat bij M25-groepen centraal. Je gaat je ook actief mét en voor de mensen die je ontmoet inzetten. Zo kun je bijvoorbeeld met de kinderen in de vrouwenopvang naar de film gaan, actie voeren voor de Voedselbank, meehelpen bij maaltijdvieringen voor dak- en thuislozen, samen met ouderen die zelf de oorlog nog hebben meegemaakt de film "Oorlogswinter" bekijken en met hen praten over hun ervaringen. Echt te veel om op te noemen.

Wil je meedoen aan M25 in onze parochie, stuur dan een mailtje naar: kantoor@parochiepetruspaulus.nl