Adventsactie 2018


In de komende Adventsperiode vragen we uw aandacht voor het project van de Adventsactie: 'Hulp aan straatkinderen en hun gezinnen in Rwanda'.

Lees meer over het project de komende weken in PC55 of op deze website, kies daarvoor de links in het linkermenu van deze web-pagina. Elke week tot aan kerstmis (vanaf week 48) komt er informatie beschikbaar. De informatie is ook te vinden op de web-site van het project.

De Kerstcollecten van alle vieringen in onze Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus van 24, 25 en 26 december komen in zijn geheel ten goede aan het project in Rwanda. U kunt ook op andere manieren bijdragen. Klik daarvoor op de link in het linkermenu van deze web-pagina.

MOV groep Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus