Adventsactie 2018 - week 1


Hulp aan straatkinderen en hun gezinnen in Rwanda

Dit jaar vraagt de Adventsactie opnieuw uw aandacht en steun voor de kinderen in Rwanda. Net als in veel andere landen in Afrika leven in Rwanda veel kinderen op straat. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden, de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid. De ouders kunnen onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding en medische zorg. Leven op straat lijkt dan een oplossing.

Rwanda, officieel de Republiek Rwanda, is een land in Oost-Afrika en ligt tussen Congo-Kinshasa, Uganda, Tanzania en Burundi. Het land omvat ruim 26.000 km2 en heeft bijna 12 miljoen inwoners. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Rwanda 60,3% van de bevolking onder de armoedegrens. In 2001 was 57% van de bevolking katholiek, 26% protestant, 12% adventist en 5% moslim.

De Kerstcollecten van alle vieringen in onze Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus van 24, 25 en 26 december komen in zijn geheel ten goede aan het project in Rwanda. U kunt ook op andere manieren bijdragen. Klik daarvoor op de link in het linkermenu van deze web-pagina.