Adventsactie 2018 - week 2


Hulp aan straatkinderen en hun gezinnen in Rwanda

Een onzeker en gevaarlijk leven
In Kigali, de hoofdstad van Rwanda, leven naar schatting 3000 kinderen, voornamelijk jongens, op straat. Maar de laatste tijd komen er steeds meer meisjes bij. Hun leven is onzeker en gevaarlijk. Ze overleven door klusjes te doen, zoals boodschappen dragen, maar ook door diefstal, werk als drugskoerier of door klanten naar prostituees te leiden. De meeste straatkinderen zijn ondervoed en lijden aan ziektes zoals malaria en dysenterie.

Cecydar : re-integratie
Adventsactie werkt in Rwanda samen met de lokale organisatie CECYDAR (Centre Cyprien et Daphrose Rugamba), die in 1992 is opgericht door een Rwandees echtpaar, waarnaar de organisatie ook genoemd werd. Het echtpaar zette zich in voor de verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen. CECYDAR heeft speciale aandacht voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de straatkinderen. De maatschappelijk werkers van CECYDAR leggen contact met de kinderen en proberen hun vertrouwen te winnen. Als dat is gelukt brengen ze de kinderen naar het opvangcentrum. Daar krijgen ze voedsel, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs. In de opvang kunnen ze lichamelijk en mentaal herstellen van hun leven op straat. Na 3-6 maanden volgt in 80% van de gevallen re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin. CECYDAR vindt dat kinderen het beste kunnen opgroeien in een gezin.

De Kerstcollecten van alle vieringen in onze Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus van 24, 25 en 26 december komen in zijn geheel ten goede aan het project in Rwanda. U kunt ook op andere manieren bijdragen. Klik daarvoor op de link in het linkermenu van deze web-pagina.