Adventsactie 2018 - week 3


Hulp aan straatkinderen en hun gezinnen in Rwanda

Alle kinderen van straat
De Rwandese overheid wil alle kinderen van straat hebben. Kinderen die ze tijdens schooltijd op straat aantreffen worden opgepakt en naar een Transit Center gebracht. CECYDAR werkt de laatste jaren steeds meer samen met deze centra. Ook benaderen de medewerkers van CECYDAR rechtstreeks kinderen op straat. Ze proberen hun vertrouwen te winnen, zodat de kinderen na een verblijf in de opvang gemotiveerd zijn om naar huis terug te keren. De Rwandese overheid noemt CEYCYDAR een voorbeeldproject en wil dat het zijn capaciteit fors uitbreidt.

Om te voorkomen dat kinderen na hun re-integratie opnieuw weglopen richt CECYDAR zich in 2018, met steun van Adventsactie, op het verbeteren van de thuissituatie. Armoede en gezinsconflicten zijn voor kinderen de voornaamste redenen om (opnieuw) weg te lopen. Gezinnen krijgen noodhulp en daarna worden ze geholpen bij het duurzaam verbeteren van hun economische situatie, bijvoorbeeld met een microkrediet voor het opzetten van een bedrijfje. Waar nodig krijgen de gezinnen psychologische begeleiding. Daarnaast investeert CECYDAR dit jaar in het versterken van de eigen organisatie. De medewerkers krijgen training en scholing, onder meer op het gebied van planning, rapportage en digitale gegevensverwerking.
De Kerstcollecten van alle vieringen in onze Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus van 24, 25 en 26 december komen in zijn geheel ten goede aan het project in Rwanda. U kunt ook op andere manieren bijdragen. Klik daarvoor op de link in het linkermenu van deze web-pagina.