Adventsactie 2018 - week 4


Hulp aan straatkinderen en hun gezinnen in Rwanda

Uitbreiding van de hulpverlening
Om re-integratie in een gezin meer kans van slagen te geven wordt de hulp aan gezinnen van straatkinderen uitgebreid. Honderd gezinnen krijgen financiële hulp, bijvoorbeeld voor medische zorg, het starten van een kleine onderneming/winkel of het kopen van kleinvee. Huisvesting laat vaak te wensen over; daarom krijgen 23 gezinnen hulp bij het bouwen van een nieuwe hut, waar zij hun kinderen een echt thuis kunnen bieden.
Het opvangcentrum maakt hoge kosten voor water en elektriciteit. In 2018 wil CECYDAR daarom investeren in een eigen water- en stroomvoorziening. De waterput, die momenteel alleen wordt gebruikt voor de landbouw, wordt aangesloten op het opvangcentrum. Daarnaast wil het centrum een zonnestroomsysteem aanleggen om onafhankelijk te worden van het elektriciteitsnet. Rwanda ligt praktisch op de evenaar, dus zon is er genoeg. Deze investeringen in duurzaamheid verdienen zich terug en leveren dan een flinke kostenbesparing op.

De opbrengst van de kerk-collecten op 24, 25 en 26 december van de Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus zal geheel voor de straatkinderen in Rwanda bestemd worden. U kunt ook op andere manieren bijdragen. Klik daarvoor op de link in het linkermenu van deze web-pagina.

Wij danken allen die hebben bijgedragen aan het slagen van de Adventsactie en wensen u een Zalig Kerstfeest.