Maria Gooskens neemt afscheid

Maria Gooskens-Castelijns heeft op 21 november voor de laatste keer de gebedsviering in het Steunpunt in Hoogeloon verzorgd. Al vanaf 1993 was Maria betrokken bij de vieringen, met pastoor Kerssemakers. Later heeft ze ook anderen toegerust om deze vieringen te leiden, vanuit haar opleiding als pastoraal assistente. De mensen van het Steunpunt en van de parochie zijn Maria dankbaar voor haar trouwe inzet. Altijd had ze een speciaal gemaakt woordje dat van toepassing was op de actualiteit of de liturgie van de dag. Maria was blij met het bloemetje van de parochie en de hartelijke dankbetuigingen van de mensen. Ze sprak haar vertrouwen uit in degenen die haar taak nu voortzetten. Maria, bedankt! Kom nog maar es langs.

Steunpunt, Parochie en Kerkgemeenschap Hoogeloon