Organisatie van de Parochie


Op 1 januari 2014 zijn de RK parochies H. Petrus' Banden uit Bladel, H. Willibrordus uit Casteren, H. Severinus uit Hapert, St. Pancratius uit Hoogeloon en H.H. Antonius en Brigida uit Netersel gefuseerd tot de R.K. Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus

Organisatievorm
De R.K. Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus wordt bestuurd door het bestuur van de parochie. Daarnaast zijn er locatieraden in de 5 kerkdorpen van de parochie.

Parochiebestuur
Het bestuur stelt op het gebied van materiële zaken het beleid vast in al zijn aspecten, is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan, evalueert de resultaten en stuurt, indien nodig, bij. Het bestuur beheert het vermogen van de 5 kerkdorpen en draagt zorg voor een doelmatige aanwending daarvan. Daarnaast adviseert het bestuur de pastores over het pastorale beleid in de parochie. Bestuursleden worden door de bisschop benoemd.

Locatieraden
Om te zorgen dat het centraal bepaalde beleid ook in de 5 kerkdorpen wordt gedragen en uitgevoerd is er in elk kerkdorp een locatieraad aanwezig. De locatieraad draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en is het aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op het eigen kerkdorp. Leden van de locatieraad worden benoemd door het parochiebestuur.