Avondwake en Uitvaart/Begrafenis

Bij overlijden van een dierbare kunt u het beste contact opnemen met het parochiekantoor, tel. 0497-387618. Van daaruit worden de juiste personen voor avondwake en begrafenis geïnformeerd.
Nabestaandenzorg

Zes weken na het overlijden van een dierbaar persoon neemt deze werkgroep contact op met de familie. In de eerste weken na het overlijden van een dierbare komt er nog veel bezoek en gaat alle aandacht uit naar de nabestaanden. Langzamerhand verslapt die aandacht, het wordt weer gewoon. Hoewel...er blijft een leegte. De behoefte om daar eens over te praten met iemand is groot.

Maand- en jaargetijden

Na het overlijden van iemand kan er voor gekozen worden om deze persoon de komende 12 maanden in een eucharistieviering te gedenken. De eerste 11 maanden noemen we dit "maandgetijden" en de twaalfde (1 jaar na het overlijden) noemen we het "jaargetijde". Deze mis kan rond de datum van sterven, of de uitvaartplechtigheid zijn, of op bijvoorbeeld de zoveelste zaterdag / zondag van de maand (dit kan natuurlijk ook voor door de week). Tijdens de mis gedenken wij dan de overledene en bidden wij voor de overledene. U kunt de maandgetijden opgeven door middel van de envelop die u in de kerk vindt. Dit kunt u voor maximaal 1 jaar doen. Na één jaar kunt u weer opnieuw H.missen opgeven.


Fundatie

Het kan voorkomen dat mensen willen regelen dat er na hun overlijden H. Missen voor hen worden gelezen gedurende een periode langer dan een jaar. Zij kunnen daarvoor een zogenoemde fundatie stichten (en dat kan vanzelfsprekend ook als men voor iemand anders Heilige Missen wil laten opdragen). Bij een fundatie betaalt de stichter een van tevoren afgesproken bedrag aan de parochie. Uit de rente van dat bedrag worden de misintenties betaald. Na een afgesproken aantal jaren houdt de fundatie op te bestaan en het kapitaal vervalt dan aan de parochie. Voor het aangaan van een fundatie dient toestemming te worden gevraagd aan het bisdom.

Voor het stichten van een fundatie: Hr. H. Gooskens, tel 0497-681942