Pastoraal Team

Het pastoraal team van onze parochie bestaat uit pastoor Harm schilder en kapelaan Sacha Steijaert. Pastoor Schilder is door de bisschop aangesteld om aan onze parochie leiding te geven. Daarbij krijgt de pastoor assistentie van de kapelaan bij het voorgaan in de Eucharistievieringen.