Pastoraal Team

Pastoor Harm Schilder is door de bisschop aangesteld om aan onze parochie leiding te geven.