Retraite voor priesters en religieuzen, gelovige mannen en vrouwen

Van 23 tot en met 27 november 2020 vindt er op het gastenkwartier van de abdij van Postel een retraite plaats met als thema 'Offer aan God liever dank.' (Ps. 50,14) Over dankbaarheid, geloof en leven.

E.H. Theo Hermans, priester van het bisdom Hasselt, zal deze retraite begeleiden.

De eerste conferentie van de retraite is op maandag 23 november om 10u30. Toekomen kan vanaf 9u30. Het einde van de retraite is voorzien vrijdag 27 november na het middagmaal omstreeks 14u00.

Tijdens deze retraite is er tijd voor stilte en gebed. Dagelijks sluiten we aan bij de H. Mis en het getijdengebed van de abdijgemeenschap. Elke dag worden er twee inleidingen verzorgd.

Klik hier voor de folder.