Vormsel 2017
Durf je verder te gaan met Jezus?

Beste leerlingen van groep 8 en ouders,
Aan het einde van de basisschool kies je voor een vervolgopleiding, die je zelf het meest geschikt lijkt. Ook in de kerkgemeenschap sta je voor een keuze. Jaren geleden hebben je ouders de beslissing genomen om je te laten dopen en je binnen te leiden in de katholieke geloofsgemeenschap. Je kunt nu bevestigen dat je verder wilt op de weg waarop je ouders je gezet hebben. Dat kun je laten zien in het sacrament van het Vormsel.

De Vormselviering is op vrijdag 16 juni 2017 om 19.00 uur in de parochiekerk van de heilige apostelen Petrus en Paulus in Bladel.

We starten deze voorbereiding op 17 november met een korte viering van een half uur in de parochiekerk te Bladel, die om 19.00 uur begint.Voor deze viering zijn ook de eerste communicanten uitgenodigd. Het wordt een gezinsviering, welke wordt gedaan door pastoor Bertens en pastoor Joseph. De zang wordt verzorgd door de zanggroep Medium uit Hapert en ook met kinderliederen.

Na deze viering is het de bedoeling dat de ouders met hun vormelingen worden ontvangen in de parochiezaal van 19:30 tot 20:00 uur. Daar wordt informatie gegeven over het begin van de voorbereiding op het Vormsel.

Ouders en jongeren, van harte welkom.

Vriendelijke groeten,
Het pastoraal team:
Pastoor Bertens (0497-381234)
Pastoor Joseph (0497-360336)
Werkgroep Vormsel
e. vormsel@parochiepetruspaulus.nl

Formulier voor het aanmelden voor het Vormsel 2017
Voor u te gebruiken bij de aamleding voor het Vormsel, jaar 2017
Aanmelding Vormsel - Klik hier voor de download , Microsoft Word document, 107 kB